DĚTSKÁ SKUPINA

Dětská skupina Chůvička Podbořany otevřela své dveře pro všechny úžasné děti v září 2016.

O DĚTSKÉ SKUPINĚ CHŮVIČKA PODBOŘANY

Projekt dětské skupiny je financován z MPSV ČR.

Dětská skupina Chůvička Podbořany s kapacitou 12 dětí. Dětské skupiny jsou jednou ze služeb péče o děti předškolního věku v ČR a rozšiřují tak spektrum těchto služeb. Poskytují pravidelnou péči o děti již od 12 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Dětské skupiny umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne. Dětská skupina poskytuje dětem bezpečné a přátelské prostředí, v němž se mohou bavit a učit se novým věcem. Chůvy se starají o děti během celého dne, zajišťují jim stravu, spánkový režim, pomáhají jim s hygienou a napomáhají rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Dětská skupina je ideálním místem pro děti, které chtějí trávit čas s dalšími dětmi a socializovat se. V Chůvičce se provádí různé aktivity, které jsou zaměřené na rozvoj jemné motoriky, paměti, postřehu a dalších schopností. Děti se učí hrát si společně, učí se sdílet a spolupracovat. Dětem jsou také poskytnuty základy hygieny a zdravého životního stylu. Dětská skupina je spolehlivým partnerem pro rodiče, kteří nemají možnost péče o děti v průběhu celého dne. Rodiče mohou své děti během pracovního dne s klidem svěřit do péče profesionálních chův, vědí totiž, že jsou v bezpečí, učí se novým věcem a mají jedinečnou příležitost potkat nové kamarády.

Provoz dětské skupiny je financován z MPSV ČR. O děti pečují dvě chůvy.

Dětská skupina je určena pro děti od 1 – 3 let, registrovaná u MPSV ČR. Nabízíme celodenní hlídání. Nabízíme adaptační proces individuální ke každému dítěti a jeho potřebám (pleny, sunar, dudlík apod.), otevřenou komunikaci s rodiči a péči našich skvělých profesionálních chův v přátelském rodinném prostředí.

V současné chvíli je kapacita dětské skupiny zcela naplněna.
NOVÉ PŘIHLÁŠKY AKUTÁLNĚ NEPŘIJÍMÁME (pouze náhradníky)
(na školní rok 2024/2025 – náhradníky)

Pro přihlášení je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku a lékařský posudek potvrzený od lékaře. Dle zákona je nutné, aby dítě bylo podrobeno očkování dle očkovacího plánu.
Dále dokládáte vazbu na trh práce, tzn. potvrzení od zaměstnavatele, z Úřadu práce (uchazeči o zaměstnání) nebo čestné prohlášení (OSVČ). Tyto formality však vyřešíme společně.

Do dětské skupiny přijímáme děti, které nedosáhly k 31.8. před nástupem (1.9.) tří let věku, tzn. jedno a dvouleté děti.

Praktické informace: Provozní doba 7:00 – 14:30 hod.

Od 1.9.2024 dochází k prodloužení provozní doby 7:00 – 15:00 hod.

Kontakt: info@centrumchuvicka.cz, 774 743 839

Facebook

Kapacita: Kapacita DS je 12 dětí. Věkové složení dětí je 1 – 3 roky. O děti pečují vždy dvě profesionální chůvy.

Platební podmínky: Pravidelní hlídání každý všední den je zpoplatněno částkou 1 500 Kč za měsíc. Stravné je hrazeno paušální částkou 1 050 Kč za měsíc. Platba je možná hotově či převodem na účet (upřednostňujeme).

POZOR: Od 1.9.2024 bude změna výše školného na částku 2 000 Kč.

Rezervační systém: Odkaz bude zaslán na vyžádání řádně přihlášeným uživatelům.

Ostatní informace: Omezení pro děti mladší 2 let (MPSV): Pokud pobíráte rodičovský příspěvek, nesmí docházka do 2 let věku dítěte převýšit 92 hodin v kalendářním měsíci.

Dle vnitřních pravidel DS mohou děti mladší 20 měsíců navštěvovat DS pouze 1x týdně a dodržet adaptační plán.