Nové číslo účtu

Prosíme nově zasílejte platby za stravné a školné v dětské skupině na účet číslo: 264912142/0600. Děkujeme za spolupráci.