O NÁS

Centrum Chůvička, z. s. (dříve 1. Česká společnost, s.) bylo založeno v roce 2013 a již od počátku své existence nabízí služby převážně pro rodiny s dětmi. V posledních letech se soustředí především na pomoc rodinám ve finanční tísni formou materiální a potravinové pomoci a zkvalitňováním již stávajících služeb, kterými jsou: péče o dítě v dětské skupině, občanská poradna, rodinné centrum, půjčovna karnevalových kostýmů a pořádání akcí pro rodiny s dětmi. Společnost sídlí v Podbořanech.

Centrum Chůvička se snaží pomáhat rodinám, které se ocitly v obtížné situaci, a to nejen finanční. Poskytuje jim podporu, poradenství a prostor pro setkávání s ostatními rodinami. Díky různorodým aktivitám a akcím, které pořádají, se rodiny mohou společně bavit, relaxovat a tvořit. Centrum Chůvička je pro mnoho rodin významnou oporou v náročných životních situacích.

Součástí činnosti Centra Chůvička je také spolupráce s místními podniky a organizacemi, a to jak při získávání finančních prostředků, tak v rámci společných projektů. Díky tomu se Centrum Chůvička stalo nedílnou součástí místního společenství a přispívá k jeho rozvoji.

Centrum Chůvička je zajímavým příkladem organizace, která vznikla díky potřebě pomoci a podpory rodin v těžké situaci. Díky svému přístupu a činnosti se stalo důležitým partnerem pro místní společenství a příkladem dobré praxe pro jiné organizace zabývající se tématem rodiny.

Zakladatelkou a provozovatelkou je Bc. Zuzana Bechyňová Jiranová, DiS., která za své dobrovolnické aktivity získala v roce 2018 a 2021 ocenění Křesadlo – Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

2013 – 2023 Deset let příběhů